None ( промени ) English En

Пластмасови баджове с размер от клиента

Пластмасовите карти баджове или поименни табелки, са отличителен знак за Вашите служители. Тези PVC карти съдържат име на компания, служебно положение и академична принадлежност. Баджовете са удобни за постоянна идентификация по време на конференции и събития. Пластмасовите карти бадж могат да служат и като служебни карти, които осигуряват контрол на достъпа, чрез вграден RFID чип или магнитна лента . Персонализацията може да включва както име и длъжност, така и цветна снимка. Размерът определяте Вие. Поръчайте Вашите пластмасови баджове сега.

България United Kingdom Türkiye Srbija România Italia GREECE France España Deutschland