None ( промени ) English En

Банкова карта с цветен печат, карта с магнитна лента и поле за подпис

Пластмасовaта (PVC) карта с магнитна лента е широко разпространена в банковия сектор. Като сигурен носител на информация, тези банкови карти с магнитна лента могат да се използват за операции с ПОС терминали и за електронни плащания. 

Редица установени стандарти определят разнообразните свойства на картите с магнитна лента, включително размер, гъвкавост, място на магнитна лента, магнитни характеристики и формати за данните. Предимствата на тази технологията са доказали се във времето, достъпност и надеждност за Вас и Вашите клиенти.

Персонализирайте Вашата банкова карта с цветен печат и поле за подпис. Поръчайте Вашите PVC банкови карти с магнитна лента сега.

България United Kingdom Türkiye Srbija România Italia GREECE France España Deutschland